PRAVIDLA SOUTĚŽE

Průběh soutěže se řídí právními předpisy

Pořadatel a organizátor
Rugby Club Griffins Jablonec nad Nisou, z. s., Pražská 1419/96, Jablonec nad Nisou, 466 01

Doba trvání
Soutěž probíhá od 28. 10. 2019 do 2. 11. 2019 10:00 hod.

Podmínky účasti
Účastník se zapojí do soutěže tak, že napíše a odešle svůj tip na celkového vítěze Rugby World Cup 2019 prostřednictvím formuláře na internetové stránce pořadatele, přičemž identifikačními znaky jsou jméno a e-mailová adresa a stane se fanouškem oficiální facebookového profilu Rugby Club Griffins.
Formuláře přijaté jiným způsobem nebo formuláře přijaté po skončení celé soutěže budou anulovány a nebudou zařazeny do soutěže.

Výhry
Výhrou je Replika oficiálního herního míče mistrovství světa v rugby pro rok 2019.
Po skončení soutěže bude z účastníků bude vybrán jeden výherce se správnou odpovědí, který získá Repliku oficiálního herního míče mistrovství světa v rugby pro rok 2019.

Oznámení a předání výhry
Výherce bude o výhře informován na facebookovém profilu pořadatele.
Nebude-li výherce reagovat na informaci o výhře nejpozději do 14 dnů od vyhlášení, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.
Předání ceny proběhne nejpozději do 14 dnů od vyhlášení. Místo předání výhry bude určeno po domluvě mezi výhercem a pořadatelem soutěže, a to buď osobním předáním nebo zasláním poštou. Pořadatel soutěže neodpovídá za doručení.

Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů
Účastí v soutěži účastník vyjadřuje souhlas s podmínkami zpracování osobních údajů Rugby Club Griffins Jablonec nad Nisou, z. s. Jejich úplné znění je zveřejněno na webu Rugby Club Griffins. Účastník dále vyjadřuje souhlas s tím, že jeho jméno bude v případě výhry zveřejněno na Facebookovém profilu pořadatele. Osobní údaje účastníka budou zpracovány pro účely soutěže a distribuce marketingových sdělení.

Doplňující podmínky soutěže
Pořadatel je bez dalšího vysvětlení oprávněn vyřadit ze soutěže účastníky, kteří dle výlučného posouzení pořadatele porušili pravidla soutěže, nebo takové formuláře, které byly prokazatelně vyplněny jedním účastníkem vícekrát pod různými registracemi (v takovém případě bude v soutěži ponechán pouze jeden vyplněný formulář od daného účastníka).
Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jaká jsou uvedena v těchto pravidlech. Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán. Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo akci bez náhrady zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu uvede na internetové stránce, kde jsou k dispozici platná pravidla.Přihlašte se k odběru novinek

Naši partneři